استیک کانتور و هایلایتر یورن

قیمت اصلی 357/000 تومان بود.قیمت فعلی 254/000 تومان است.