35%
قیمت اصلی 168/700 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.