22%
قیمت اصلی 765/000 تومان بود.قیمت فعلی 597/000 تومان است.