20%
قیمت اصلی 112/500 تومان بود.قیمت فعلی 90/000 تومان است.