30%
قیمت اصلی 765/000 تومان بود.قیمت فعلی 539/000 تومان است.