31%
قیمت اصلی 798/000 تومان بود.قیمت فعلی 549/000 تومان است.