11%
قیمت اصلی 112/500 تومان بود.قیمت فعلی 100/000 تومان است.