17%
قیمت اصلی 715/000 تومان بود.قیمت فعلی 595/000 تومان است.