18%
قیمت اصلی 109/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.