50%
قیمت اصلی 1/899/000 تومان بود.قیمت فعلی 949/500 تومان است.