24%
قیمت اصلی 645/000 تومان بود.قیمت فعلی 490/000 تومان است.