23%
قیمت اصلی 125/600 تومان بود.قیمت فعلی 97/000 تومان است.