33%
قیمت اصلی 896/000 تومان بود.قیمت فعلی 599/000 تومان است.