17%
قیمت اصلی 299/000 تومان بود.قیمت فعلی 249/000 تومان است.