41%
قیمت اصلی 1/595/000 تومان بود.قیمت فعلی 949/000 تومان است.