36%
قیمت اصلی 28/300 تومان بود.قیمت فعلی 18/000 تومان است.