23%
قیمت اصلی 1/161/000 تومان بود.قیمت فعلی 890/000 تومان است.