47%
قیمت اصلی 30/000 تومان بود.قیمت فعلی 16/000 تومان است.