18%
قیمت اصلی 300/000 تومان بود.قیمت فعلی 245/000 تومان است.