10%
قیمت اصلی 227/000 تومان بود.قیمت فعلی 204/000 تومان است.