17%
قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 245/000 تومان است.