30%
قیمت اصلی 285/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.