30%
قیمت اصلی 227/600 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.