11%
قیمت اصلی 179/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.