28%
قیمت اصلی 1/285/000 تومان بود.قیمت فعلی 925/000 تومان است.