14%
قیمت اصلی 1/235/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/059/000 تومان است.