16%
قیمت اصلی 768/500 تومان بود.قیمت فعلی 647/000 تومان است.