13%
قیمت اصلی 339/000 تومان بود.قیمت فعلی 295/000 تومان است.