13%
قیمت اصلی 570/000 تومان بود.قیمت فعلی 498/000 تومان است.