30%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 485/000 تومان است.