33%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 147/000 تومان است.