26%
قیمت اصلی 474/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.