34%
قیمت اصلی 1/950/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/285/000 تومان است.