33%
قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
57%
قیمت اصلی 368/000 تومان بود.قیمت فعلی 157/000 تومان است.