57%
قیمت اصلی 368/000 تومان بود.قیمت فعلی 157/000 تومان است.