43%
قیمت اصلی 69/000 تومان بود.قیمت فعلی 39/000 تومان است.