31%
قیمت اصلی 798/000 تومان بود.قیمت فعلی 547/000 تومان است.