33%
قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.