67%
قیمت اصلی 198/000 تومان بود.قیمت فعلی 65/000 تومان است.