29%
قیمت اصلی 357/000 تومان بود.قیمت فعلی 254/000 تومان است.