74%
قیمت اصلی 346/000 تومان بود.قیمت فعلی 90/000 تومان است.