67%
قیمت اصلی 180/700 تومان بود.قیمت فعلی 60/000 تومان است.