26%
قیمت اصلی 269/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
21%
قیمت اصلی 289/000 تومان بود.قیمت فعلی 229/000 تومان است.