22%
قیمت اصلی 4/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 3/379/000 تومان است.