35%
قیمت اصلی 1/698/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/099/000 تومان است.