29%
قیمت اصلی 349/000 تومان بود.قیمت فعلی 249/000 تومان است.