13%
قیمت اصلی 155/000 تومان بود.قیمت فعلی 135/000 تومان است.