27%
قیمت اصلی 230/000 تومان بود.قیمت فعلی 169/000 تومان است.