24%
قیمت اصلی 165/000 تومان بود.قیمت فعلی 125/000 تومان است.