28%
قیمت اصلی 465/000 تومان بود.قیمت فعلی 335/000 تومان است.